O nama

Organizator: Udruga GitaraSt
Direktor: Josip Dragnić
Producenti: Luka Jadrić i Miroslav Mrass
Kontakt: gitarasplit@gmail.com

Josip Dragnić, prof.

Iza sebe ima više od dvadeset godina glazbenog djelovanja. Nastupao je diljem Hrvatske i u inozemstvu (Italija, Austrija, Njemačka, Luksemburg, Francuska, Češka republika i BiH) kao solist te kao član komornih sastava. Glazbeno obrazovanje je stjecao u Glazbenoj školi Josip Hatze u Splitu, na Umjetničkoj akademiji u Splitu (prof. Maroje Brčić) te na Visokoj školi za glazbu u Nurnbergu (prof. Franz Halasz) gdje je završio poslijediplomski studij gitare. Ujedno je diplomirao i na splitskom PMF-u čime je stekao zvanje profesora matematike i informatike. Usavršavao se na satovima kod gotovo svih vodećih gitarista današnjice: Costas Cotsiolis, Aniello Desiderio, Marcin Dylla, Zoran Dukić, Ricardo Gallen, Hubert Kappel, Carlo Marchione, David Russell, Pavel Steidl, Scott Tennant i Fabio Zanon. Osvajač je visokih nagrada na državnim i međunarodnim natjecanjima kao solist i član komornih sastava. Snimao je za HTV, HR Radio Split, HR Radio - Treći program. Nastupao je kao solist uz Komorni orkestar Udruge MAG (Hrvatska), Komorni orkestar Cercle culturel (Luksemburg) te Gudački kvartet HIP4tet (Španjolska). Organizator je i umjetnički voditelj MAGfestivala komorne glazbe i Dana klasične gitare u Splitu i član nagrađivanog Splitskog gitarističkog kvarteta kojeg je i osnivač. Za vrijeme desetogodišnjeg pedagoškog rada u Glazbenoj školi Josipa Hatzea u Splitu njegovi učenici osvajaju visoke nagrade na državnim i međunarodnim natjecanjima. Održava brojne seminare i majstorske radionice u Hrvatskoj i u inozemstvu.