2020
Ponedjeljak 02.11 u 19:30h (Sveučilišna galerija "Vasko Lipovac" u Sveučilišnoj knjižnici)

Srđan Bulat i Biljana Kovač 

Utorak  03. 11. u 17:00 h  (Muzej grada Splita)

Ana Vidović

Četvrtak 05. 11. u 19:30 h (Dom kulture Zvonimir u Solinu)

Splitski gitaristički kvartet

Petak 06. 11. u 19:30 h  (Kuća jezika i kulture na Peristilu)

Maurizio Di Fulvio trio